Hoppa till innehåll

Varje träd räknas - för en trivsam och hållbar stad

Då klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar har MKB formulerat högt satta klimatmål till 2030 och som en del av dessa ingår det att vi ska skapa gröna och motståndskraftiga utemiljöer i Malmö. Därför ska MKB plantera 500 nya träd till 2022 – en långsiktig satsning som kommer gynna såväl MKBs kunder som andra Malmöbor.