Hoppa till innehåll

Varje träd räknas - för en trivsam och hållbar stad

Då klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar har MKB formulerat högt satta klimatmål till 2030 och som en del av dessa ingår det att vi ska skapa gröna och motståndskraftiga utemiljöer i Malmö. Därför har MKB planterat 500 nya träd som ska kunna växa sig stora och stå länge