Hoppa till innehåll

Klimatfrågan i fokus

Klimatförändringarna är akuta och en av vår tids största utmaningar. Drift, byggnation och livet i och kring boendet ger upphov till stor klimatpåverkan. Klimatförändringarna är därför MKBs högst prioriterade miljöfrågeställning. Vi började klimatarbetet 2004 och har sedan 2016 haft övergripande årliga klimatmål i affärsplanen - med goda resultat.