Hoppa till innehåll

Delning, gemenskap och rökfritt i Sege Park

Sege Park är en helt ny stadsdel med en tydlig inriktning mot hållbar utveckling. Ambitionen är att området ska vara ett föredöme för delning med fokus på social och miljömässig hållbarhet. Alla som flyttar till Sege Park är med och bidrar och blir en viktig del i detta. MKB har två hus i Sege Park – Daggkåpan med 142 lägenheter och Stockrosen med 69 lägenheter.

Testbädd för miljömässig och social hållbarhet

Sege Park är en testbädd för olika hållbarhetslösningar med delningsekonomi i fokus. Delningsekonomi innebär att alla som bor här delar på varor och tjänster för att minska ägandet och samtidigt få tillgång till mer.

Boende skriver under en överenskommelse

Du som flyttar in i MKBs hus ska vara positiv till att medverka till samverkan och gemenskap med både dina närmaste grannar och andra i området. Tanken är att alla som bor i Sege Park gemensamt ska äga och dela på såväl mötesplatser och lokaler som prylar. När du tecknar avtal på en lägenhet i MKBs hus skriver du under en avsiktsförklaring. I den framgår det att du är intresserad av att vara delaktig i området på olika sätt.

Om du är intresserad av Sege Parks mål och visioner kan du läsa mer här samt om hållbarhetsarbetet här.

Rökfritt boende

I MKBs nyproduktion och i våra hus i Sege Park är det rökfritt både inne och ute; i lägenheterna, på balkonger och uteplatser och i gemensamma utrymmen som trapphus, cykelförråd, miljöhus samt på innergården och närmast fastigheten. Du som flyttar in här tecknar avtal om att hålla fastigheten rökfri och ansvarar också för att gäster och andra besökare är rökfria under sin vistelse i huset.

Rökförbudet gäller all form av rökning.

Läs mer om rökfritt boende här

altan.jpg

Delning i MKBs hus

  • Gemensamhetslokal
  • Gästlägenhet
  • Takterrass med växthus
  • Odlingslådor
  • Bilar och cyklar
  • Cykelverkstad
  • Byteshylla
  • Utekök

Du kan boka gemensamhetslokal, gästlägenhet och uterum via MKBs BoApp.

Delning i Sege park

Drevet är Sege Parks områdesaktör. Drevet är ett icke vinstdrivande aktiebolag med inriktning på att bygga upp sociala infrastrukturer inom bostadskvarter. I Sege Park har Drevet ansvar för att driva mötesplatsen ”Navet” och parkens delningstjänster. “Navet” finner du på bottenplan i Mobilitetshuset. Drevet ordnar även aktiviteter och arrangemang hela året där alla som bor i parken kan delta och engagera sig.

Läs mer om Drevet här.

GettyImages-609821752.jpg

Gemensam odling

Odling är en viktig del av gemenskapen i Sege Park. Det finns odlingslådor och flera större odlingsytor i parken som drivs av en odlingsförening bestående av boende i parken.

Om du vill veta mer och engagera dig i Sege Parks odling kan du läsa mer här.

lådcykel7BPS.png

Bil och cykelpool

MKB hyr ut lådcyklar som finns utomhus och i cykelförråd inom våra fastigheter. Du kan också ta del av områdets cykel- och bilpool i Mobilitetshuset. Det är Our Green Car som tillhandahåller parkens elfordon och ansvarar för mobilitetspoolen. Cyklar och bilar bokar du via MKBs BoApp.

Läs mer om priser, hur du registrerar dig och om erbjudanden här:

segeparkbehandlingen.ourgreencar.se
segeparkmkb.ourgreencar.se