Hoppa till innehåll

För dig som leverantör

På MKB lyder vi under lagen om offentlig upphandling. Vi gör små och stora upphandlingar inom flera områden från fastighetsskötsel till kommunikationstjänster och nyproduktion.

Bli leverantör hos oss

Du som vill jobba med oss måste svara på en upphandling.

När du hittat en upphandling som passar ert företag och som du vill medverka i så ska du

  1. Registrera ditt företag på https://www.opic.com/
  2. Ladda ner förfrågningsunderlaget
  3. Läs förfrågningsunderlaget för att se vilka krav vi ställer
  4. Fyll i svarsbilaga, anbudsformulär eller elektroniskt underlag enligt anvisningar i förfrågningsunderlaget.

Våra upphandlingar

På MKB upphandlar vi alla varor och tjänster vi behöver.

Du hittar våra pågående upphandlingar hos opic »

Våra bilagor till alla upphandlingar

För alla våra upphandlingar finns bilagor och tre av dem är med i alla våra upphandlingar. De handlar om miljöregler, socialt ansvar och uppförandekod.

MKBs allmänna miljöregler (PDF-dokument, 270 kB)
Kraven i MKBs allmänna miljöregler gäller entreprenörens organisation och den verksamhet som entreprenören bedriver enligt kontrakt. Kraven gäller också samtliga underentreprenörer, projektörer och leverantörer i alla led.

Socialt ansvar vid upphandling (PDF-dokument, 217 kB)
Det övergripande syftet är att bidra till den sociala och ekonomiska hållbarheten samt öka integrationen på lång sikt. För oss handlar det också om att öka tryggheten i våra områden, stärka varumärket och öka fastigheternas värde på lång sikt. Den största vinsten gör individen men också samhällets.

Uppförandekod (PDF-dokument, 106 kB)
Uppförandekod för leverantörer beskriver de principer som MKBs leverantörer och deras eventuella underleverantörer skall efterleva.