Hoppa till innehåll

Trygghet

MKB arbetar på många olika sätt med att öka tryggheten i våra bostadsområden. Det görs genom allt ifrån bättre belysning och nattvandring till långsiktiga samarbeten med olika organisationer.

En viktig del i trygghetsarbetet är att uppmuntra till grannsamverkan eftersom goda grannar bidrar till trygghet och trivsel. Därför satsar vi på lokala samarbeten tillsammans med dem som bor hos oss, till exempel stadsodling, konst- och kulturverksamhet eller idrott.

Vi delar in vårt arbete i tre steg: förebyggande arbete, pågående störning och akut allvarlig händelse.

Så arbetar MKB med trygghetsfrågor

Det förebyggande arbetet är basen och det vi arbetar med hela tiden. Akuta händelser sker mer sällan men påverkar många och kan skapa stor oro.

Akut och allvarlig händelse

När en akut och allvarlig händelse inträffar är det alltid polisen som har ansvaret. De arbetar ofta tillsammans med räddningstjänsten på platsen. Malmö stad har ansvaret för att medborgarna är säkra och trygga, de kan erbjuda krissamtal eller dela ut mat, dryck och filtar när det behövs. MKBs ansvar är främst fastigheterna.

Jour på natten, ordinarie personal på dagtid


- I en akut situation är MKB inte alltid på plats, men så fort avspärrningarna tas bort kommer vår fastighetsjour ut och kontrollerar så att man kan komma fram och att det inte är farligt att vistas på platsen. Vi kan också sätta in extra rundor med trygghetsjouren på kvällar och nätter, säger Anna Lilja, fastighetschef.
MKBs personal börjar arbeta klockan sju på morgonen och de sätter igång direkt med att laga allt som är sönder, det är viktigt att hålla helt och rent eftersom det skapar ytterligare otrygghet när det är trasigt eller skräpigt.

Information till alla kunder
- Om det sker allvarliga händelser som vi bedömer drabbar många direkt, exempelvis sprängning i trappuppgång eller upprepade kriminella handlingar som inbrott, så brukar vi gå ut med information i trappan, i brevlådor och i vissa fall knackar vi dörr. Vi tar alltid dessa händelser på största allvar och känner stor omsorg om våra kunder. Våra beslut fattas alltid med stor eftertanke eftersom vi vill att våra kunder ska känna sig så trygga som möjligt, säger Anna Lilja.

Personal extra tillgänglig
- För att skapa lugn i området är vår personal extra synliga och om det behövs har vi extra öppet på våra kontor. När det är folk i rörelse blir det lugnare och samtidigt finns det en möjlighet att prata om händelsen. Det är jätteviktigt att kunna prata med någon om man är orolig. Men ofta vet vi inte mer än det som står i tidningen, säger Anna Lilja.

Förebyggande arbete är basen
Vårt mål är alltid trygga och trivsamma hem för våra kunder. MKBs uppdrag är att jobba långsiktigt och förebyggande med fastigheter och sociala nätverk. För att lyckas med det samverkar vi ibland med polis, räddningstjänst, Malmö stad och olika organisationer – alltid utifrån våra enskilda uppdrag. Det innebär att MKB tar ansvar för sina fastigheter och för att skapa förutsättningar för att de boende ska känna varandra.
- Grunden för MKBs trygghetsarbete är att förebygga genom att skapa kontakter mellan människor, ju mer man känner sina grannar och de som rör sig i området desto tryggare blir man, säger Anna Lilja.

Trygghetsjouren hanterar störningar i bostadsområdena på kvällar och helger när MKBs personal inte är på plats.

Trygghetsjourens arbete

De genomför också så kallade trygghetsvandringar. All personal har god erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer. Med hjälp av Trygghetsjouren hanterar MKB kundernas behov vid störningar och åtgärder kan snabbt sättas in.

Trygghetsjouren arbetar vardagar mellan 19.30 och 04.00 och helger fram till 05.00.

Tankesmedjan Intelligence Watch

MKB är en av grundarna av Intelligence Watch, en tankesmedja som vill utnyttja idékraften i södra Sverige genom att bjuda in till idéutveckling mellan parter som idag tänker och agerar på olika håll.

Tankesmedjan Intelligence Watch

Genom oberoende kvalificerad analys och forskning, framtidsspaning och opinionsbildning med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor ökar den samlade kraften för ett hållbart Sverige.

Hemsida för Intellegence Watch

MKB odlar gemenskap och trygghet

Odling och gröna projekt finns i många bostadsområden, i allt från odling på den egna balkongen till innovativa växthus och unika odlingslägenheter.

Odling ger gemenskap och hållbarhet

Att odla i fönsterkarmen eller på balkongen kan de flesta göra.

I många områden finns dessutom fler möjligheter till odling, exempelvis att få en pallkrage, att adoptera en rabatt eller att gå med i självförvaltning.

I samarbete med MKB genomför Skåne Stadsmission uppsökande verksamhet i olika bostadsområden.

Samarbete med Skåne Stadsmission

Syftet är att ge stöd till ensamma eller utsatta personer och verka för ett medmänskligare Skåne.

Det upsökande arbetet fungerar som en länk mellan hyresgästen och MKB. Målet är att med enkla medel stärka individens egen makt och främja egenansvaret. Två personer från Stadsmissionen knackar dörr och erbjuder:

  • Hjälp i kontakt med myndigheter, exempelvis hemtjänst, skatteverket, socialtjänsten.
  • Tips på aktiviteter, mötesplatser, föreningar och andra nätverk
  • Samtalsstöd i närområdet eller i hemmet på avtalad tid

Stadsmissionen arbetar för att tillgodose basala behov och för att motivera individen till långsiktig förändring.

Grannsamverkan

Sedan 2017 arbetar MKB med grannsamverkan för att förhindra inbrott och andra brott i några bostadsområden.

Grannsamverkan ger bekantskaper

Konceptet startades av MKB i samarbete med lokala hyresgästföreningar och polisen. Förutom att öka tryggheten i MKBs bostadsområden ger grannsamverkan också grannar en möjlighet att träffas och knyta nya bekantskaper.