Hoppa till innehåll

Social hållbarhet

MKB har en lång historia av samhällsansvar och sociala investeringar. Det är en naturlig del i hur vi förvaltar våra bostäder. Genom att underhåll och övrig förvaltning går hand i hand med sociala hållbarhetsfrågor skapas ett helhetsperspektiv som genomsyrar hela organisationen.

Det är lönsamt att ta socialt ansvar då bolagets attraktivitet och fastighetsvärde ökar på lång sikt. Vårt fokus ligger på tre områden: skola, trygghet och sysselsättning.

Sammantaget handlar det om sociala investeringar som skapar affärsnytta för MKB och positiva mervärde för våra kunder och för Malmös utveckling.

Kokboken för social hållbarhet

Vi har tagit fram en kokbok som innehåller recept på hur MKB arbetar med bostadssociala insatser, investeringar och innovationer. Förhoppningsvis finns det recept som kan inspirera även andra som vill arbeta med social hållbarhet.

Du hittar kokboken här: Kokboken (PDF-dokument, 18,2 MB).

För Malmö framåt

Staden Malmö är viktig för oss. Vi engagerar oss i stadens utveckling för att det ska finnas Hem för var och en i trygga och attraktiva bostadsområden. Bostadssociala insatser är en viktig del av engagemanget och vårt arbete gör skillnad. Därför är vi stolta att kunna presentera vår kampanjsida För Malmö framåt: formalmoframat.se

Läs hela tidningen med inspirerande projekt, intervjuer och människomöten: För Malmö framåt (PDF-dokument, 6 MB)

Stiftelsen Momentum

MKB har tillsammans med fastighetsbolaget Trianon bildat Stiftelsen Momentum Malmö som är en allmännyttig stiftelse. Stiftelsen är ett unikt samarbete för framtidens Malmö där vi vill stötta barn och ungas uppväxtvillkor och framtidsmöjligheter.

Tillsammans kan vi göra mer och med Stiftelsen Momentum Malmö har vi skapat en plattform för konkret samhällsengagemang för företag och organisationer som vill vara med och göra skillnad.

Läs mer om Stiftelsen Momentum Malmös arbete här

https://stiftelsenmomentum.se/

Kontakter