Hoppa till innehåll

Fruktlund och växthus i Holma

Förutom skötsel av gårdar driver självförvaltarna i Holma idag ­både ett växthus och en fruktlund som möter det stora odlingsintresset som finns bland grannarna.

Båda mötesplatserna har blivit viktiga och växthuset förlänger dessutom säsongen så att grannsamverkan kan odlas året om. Växthuset har delvis finansierats av Vinnova och en modell för hur odling under tak kan skapa grannsamverkan har tagits fram. Växthuset binder ihop två av de tre punkthus som stod färdiga 2015 och som tillsammans omringar Holma torg - en ny mötesplats skapad i ett klassiskt miljonprogramsområde.