Hoppa till innehåll

Sysselsättning

Att öka sysselsättningen och minska utanförskapet är en viktig del i att bygga en stad.

Att öka sysselsättningen och minska utanförskapet är en viktig del i att bygga en stad. MKB bidrar genom att skapa sommarjobb, anställningar, lärlingsprogram, fritidsaktiviteter och ställa krav på samarbetsparter.

Arbetslösa i Bellevuegården får anställning

För att öka tryggheten i Bellevuegården anställer MKB kvinnor som bor i området.

Heltidsanställda i ett års tid

Deras arbetsuppgifter är att ansvara för skötseln av trapphus, tvättstugor och gårdar. Kvinnorna är anställda på heltid under ett års tid och målet är att de ska få arbete hos andra arbetsgivare efter projektet. Arbetet i fastigheterna varvas med undervisning i svenska.

Ger trygghet och förebilder

Projektet är viktigt för hela området, främst för att alla som bor i Bellevuegården ska uppleva ökad trygghet och trivsel, men också för att satsningen på jämställdhet gör att kvinnorna bli förebilder för andra. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det också lönsamt att fler går från arbetslöshet till arbete.

Lärlingsprogram ger jobb

MKB gör många satsningar för att fler ska få arbete. Lärlingsprogram, traineeprogram, praktikanter, sommarjobbare och vikarier är några exempel.

Läs om Zain, husvärdslärling.

Redan för flera år sedan när han pratade med MKBs personal hemmavid, i Kroksbäck, tänkte han att han ville jobba som husvärd på MKB. Zain Al Saedi går ett lärlingsprogram som innebär att han får kunskaper inom alla områden han behöver för att kunna arbeta självständigt som husvärd.

Sociala klausuler

Cirka 50 ungdomar får varje år praktik, timanställning eller fast anställning via de sociala klausuler som MKB tillämpar i våra upphandlingar.

Sociala klausuler ställer krav

De sociala klausulerna betyder att MKB ställer krav på socialt hänsynstagande i förfrågningsunderlaget vid upphandlingar. Ett krav kan exempelvis vara att det upphandlade företaget måste ge arbetssökande praktik- eller lärlingsplatser. Sociala klausuler är ett bra verktyg för att minska utanförskapet, till exempel vid insatser riktade till unga arbetssökande som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. MKB har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Boost by FC Rosengård.

100 får sommarjobb

MKB tar varje år emot cirka 100 skolelever för sommarjobb i vår förvaltning.

Vad sommarjobbarna gör

Sommarjobbarna kommer till MKB både från Malmö kommuns upplägg Ung i sommar, från läxhjälpsprogrammet Biljett till framtiden och från andra lokala samarbeten mellan MKB och Malmös skolor. MKB anställer handledare för att vägleda och stödja sommarjobbarna som placeras ut i MKBs bostadsområden i hela staden. Arbetet gör att eleverna lär känna sin stad, de får fler vuxna kollegor och de får lära sig hur det är att sköta ett arbete.

Meningsfull fritid med Orfeus

Orfeus ger personer mellan 15 och 25 år en meningsfull fritid tillsammans med andra.

Orfeus på Augustenborg

I en av MKBs källarlokaler på Augustenborgsgatan finns föreningen Orfeus, en verksamhet riktad till ungdomar i åldrarna 15­-25 år. Här kan de umgås, vara med på olika aktiviteter och lära sig att skapa musik med allt från låtproduktion till inspelning. Syftet med Orfeus är att bygga upp och förvalta ett förtroende hos barn och unga vuxna i Augustenborg genom positiva relationer.

Fruktlund och växthus i Holma

Förutom skötsel av gårdar driver självförvaltarna i Holma idag ­både ett växthus och en fruktlund som möter det stora odlingsintresset som finns bland grannarna.

Självförvaltning

Självförvaltning innebär att de boende tillsammans hjälps åt att hålla ordning på gården och i fastighetens allmänna utrymmen mot en mindre ersättning.