Hoppa till innehåll

Skola

Förutsättningen för ett bra liv är en bra skolgång. MKB vill bidra till att fler barn i Malmö ska få en bra start i livet.

En meningsfull tid i och utanför skolan skapar trygghet och minskar sysslolöshet. Därför stöttar vi olika aktiviteter i och utanför skolan som exempelvis läxhjälp, mentorskap, klassrumsbesök och miljöfrämjande aktiviteter. En meningsfull tid i och utanför skolan skapar trygghet och minskar sysslolöshet.

Läxhjälp - Biljett till framtiden

MKB driver läxhjälp i samarbete med stiftelsen Läxhjälpen och Drivkraft Malmö.

Läxhjälp - Biljett till framtiden

Samarbete stiftelsen Läxhjälpen

MKB driver läxhjälp på Värner Rydénskolan i Rosengård i samarbete med stiftelsen Läxhjälpen. Alla elever i årskurs 8 och 9 erbjuds gratis professionell läxhjälp sex timmar i veckan genom universitetsstudenter som är anställda av Läxhjälpen. De elever som deltar höjer sina betyg mer än övriga elever på skolan, de får vägledning och studievana av läxhjälparna och belönas med två veckors sommarjobb på MKB om de framgångsrikt uppfyller kraven. Projektet kallas "Biljett till framtiden" och startades 2015.

Samarbete Drivkraft Malmö

MKB samarbetar med organisationen Drivkraft Malmö som arrangerar läxhjälp och mentorskap på olika skolor i Malmö. MKB bidrar ekonomiskt så att eleverna får mellanmål. Läxhjälpen på Kroksbäcksskolan är en nyhet under 2018 och de elever som varit med får sommarjobb hos MKB och HSB Malmö.

Cykelskola för alla

För att fler ska kunna cykla och få arbete som kräver cykel arrangerar MKB, Malmö stad och Cykelfrämjandet kurser för vuxna och ungdomar.

Cykelskola ger jobbmöjligheter

Att kunna cykla är en förutsättning för att smidigt och hållbart kunna ta sig fram i staden. Många arbetsgivare kräver också att deras anställda ska kunna cykla. Cykelkurserna för vuxna och ungdomar är öppna för alla och genomförs året om i Kroksbäck och i Nydala. Under sommaren hålls dessutom sommarkurser i Nydalaparken.

Kurserna är kostnadsfria för MKB-kunder och alla deltagare får låna cykel och hjälm.

Rosengårdsskolan

I Rosengård pågår ett projekt där eleverna kan delta i aktiviteter i Rosengårdsskolans lokaler i direkt anslutning till skoldagen.

Aktiviteter på Rosengårdsskolan

Eleverna kan prova olika idrotter, gå cirkus- och teaterskola eller delta i skaparverkstad samtidigt som de får läxhjälp. Planen är att löpande utöka antalet aktiviteter på skolan, bland annat med frukost- och mellanmålsservering. Syftet är att barnen ska lägga mer tid på positiva aktiviteter i skolan istället för att gå sysslolösa i bostadsområdet. Med aktiviteterna på Rosengårdsskolan vill MKB fylla luckor i barnens tillvaro och bidra till att så många timmar på dygnet som möjligt fylls med meningsfulla aktiviteter kopplade till lärande.

Fritidsklubben Linnéa

MKB driver fritidsverksamheten Linnéa i Rosengård sedan 1997.

Det här gör vi på Linnéa

Här finns oändliga möjligheter till lek och kreativitet. Barnen dansar, spelar tv-spel, biljard, pingis och massor av andra roliga aktiviteter. De får även åka på intressanta studiebesök hos polis och räddningstjänst och göra utflykter till Drömmarnas hus och gå på bio ibland.

Under sommarhalvåret är fotbollen en höjdpunkt. Fritidsklubben ger barnen en möjlighet att engagera sig i området när de hjälper till att hålla sin gård städad och fin. Det skapar både en ansvarskänsla och en stolthet för hemorten.

Pappersplockning med Örtagårdsskolan

Tillsammans med barnen från förskoleklass till årskurs 6 plockar vi papper och skräp.

Ett renare och tryggare Örtagård

Barnen träffas också i ett miljöhus för att få får mer information om sophantering och ökad kunskap om miljö och källsortering.

Som belöning får barnen åka häst och vagn till skolan och när de pratar med sina föräldrar förs den nya kunskapen vidare. Projektet är ett samarbete mellan MKB och barnen på Örtagårdsskolan för att skapa ett renare och tryggare Örtagård.