Hoppa till innehåll

Så arbetar MKB med trygghetsfrågor

Vi delar in vårt arbete i tre steg: förebyggande arbete, pågående störning och akut allvarlig händelse. Det förebyggande arbetet är basen och det vi arbetar med hela tiden. Akuta händelser sker mer sällan men påverkar många och kan skapa stor oro.