Hoppa till innehåll

Skola

Förutsättningen för ett bra liv är en bra skolgång. MKB vill bidra till att fler barn i Malmö ska få en bra start i livet. En meningsfull tid i och utanför skolan skapar trygghet och minskar sysslolöshet. Därför stöttar vi olika aktiviteter i och utanför skolan som exempelvis läxhjälp, mentorskap, klassrumsbesök och miljöfrämjande aktiviteter. En meningsfull tid i och utanför skolan skapar trygghet och minskar sysslolöshet.