Hoppa till innehåll

Varje träd räknas - för en trivsam och hållbar stad

Då klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar har MKB formulerat högt satta klimatmål till 2030 och som en del av dessa ingår det att vi ska skapa gröna och motståndskraftiga utemiljöer i Malmö. Därför ska MKB plantera 500 nya träd till 2022 – en långsiktig satsning som kommer gynna såväl MKBs kunder som andra Malmöbor.

Vi vet att fler träd är viktiga för att ge svalka under värmeböljor och samla upp regn vid skyfall, men också för att skapa en fin miljö att leka, mötas och trivas i. Varje träd räknas! är ett strategiskt och lärande projekt där vi vill lägga grunden för ett långsiktigt hållbart trädbestånd och stärka våra ekosystemtjänster. Vi inventerar våra nuvarande träd, lär oss om biokol, kolinlagring, vilka arter som är viktiga framåt för ökad mångfald i beståendet och status på det nuvarande trädbeståndet. För nyplantering av träd satsar vi främst på träd som med tiden kan bli riktigt stora eftersom de ger mest nytta. 500 träd inom hela MKB innebär flera nya träd i samtliga bostadsområden.

Utemiljön har alltid engagerat våra kunder, det ser vi i självförvaltningen, stadsodlingen och när människor samlas på lekplatser och i trädgårdar. När vi bygger tätt i staden är det därför viktigt att bevara och förädla grönytorna mellan husen. 500 nya träd är en bra början på vår resa mot en grön och skön stad där varje träd räknas.

Här kan du se vilka träd som planteras i ditt område (PDF-dokument, 157 kB)


rosengård körsbärsträd.jpgTrädvandring

Lär dig mer om trädens roll i Malmö och Rosengårds Botaniska trädgård

Läs mer

Under hösten kommer MKB bjuda in kunder och allmänheten till en trädvandring för att sprida kunskapen om trädens vikt för Malmö som stad. MKBs trädvandring har premiär den 15:e september kl 16-18 och leds av Patrick Bellan, Malmö stads trädspecialist, tillsammans med personal från MKB.

Trädvandringen startar vid MKB Örtagårds områdeskontor (Adlerfelts väg 3) och avslutas i Rosengårds Botaniska trädgård. Under vandringens gång kommer deltagarna få ta del av:

  • Kunskap och historia om olika träd som växer på Rosengård
  • Insyn om hur MKB arbetar för att klimatanpassa våra utemiljöer. Till exempel vad man ska tänka på vid val av träd och plantering.
  • Historik om omgivningen och MKBs Botaniska trädgård som är planterad av elever från Örtagårdskolan.

Vandringen tar cirka en till en och en halv timme och avslutas med fika. Det är gratis att delta.

Har ni några frågor?

Kontakta någon av oss:

Linnea Wettermark, Miljöutvecklare:

linnea.wettermark@mkbfastighet.se

Alva Bosdottir, Utemiljösamordnare:

alva.bosdottir@mkbfastighet.se

Nicolaj Josephsson Branda, Utemiljösamordnare:

nicolaj.josephssonbranda@mkbfastighet.se