Hoppa till innehåll

Radon

Radon är en gas som bildas när ämnet Radium sönderfaller. Ämnet radium finns i marken. Det finns riktvärden för hur mycket radon som får finnas där en ska bo. För mycket Radon i marken, grundvattnet eller byggnaden är inte bra.

Radonmätning hos MKB

Cirka en tredjedel av vårt fastighetsbestånd är mätt och åtgärdat.

Har ni mätt på min adress?

Mejla info@mkbfastighet.se med adress och lägenhetsnummer samt din epostadress så återkommer vi.

Ska ni mäta på min adress?

Vi på MKB håller på med en plan för mätning i resten av beståndet.

Kan jag få mätt radonhalten i min lägenhet?

Ja, mejla info@mkbfastighet.se med adress och lägenhetsnummer samt din epostadress så återkommer vi.

Är det risker i MKB:s fastigheter?

Ja men låg.

Finns det risker i nybyggda hus?

Ja men låg. I alla hus där vi miljöklassas på olika sätt mäts radonhalten och måste godkännas för att få certifieringar.

Kan jag bli sjuk?

Med Radon finns ingen akut risk för sjukdom. Det som ökar hälsorisken är en daglig exponering för höga radonhalter under en mycket lång tid, kanske 15 – 40 år eller mer. Källa: Folkhälsomyndigheten.