Hoppa till innehåll

Blanketter och broshyrer

Andrahandsuthyrning, ansökan

Ansök om andrahandsuthyrning i detta formulär.

Andrahandsuthyrning, avtal

Avtal du kan använda med andrahandshyresgästen. (PDF-dokument, 150 kB)

Autogiro

Medgivande autogiro (PDF-dokument, 11,3 MB)

Lägenhetsbyte

Ansökan kan bara lämnas in via dessa länkar, inte via post, e-post eller personligen.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan (PDF-dokument, 95 kB)OBS! Om en vill ansöka om att bo kvar men ej står på kontraktet ansök om detta i samband med anmälan och uppsägningen.

Överlåtelse ansökan till närstående, används vid uppsägning när det är en kontraktsinnehavare eller dödsbo (PDF-dokument, 223 kB).

Uppsägning av hyresavtal

Uppsägning av hyresavtal (PDF-dokument, 98 kB) OBS! Om en vill ansöka om att bo kvar ansök om överlåtelse i samband med uppsägningen.

Överlåtelseansökan förlängning för egen del, används vid uppsägning två kontraktinnehavare (PDF-dokument, 223 kB)

Överlåtelse ansökan till närstående, används vid uppsägning när det är en kontraktsinnehavare eller dödsbo (PDF-dokument, 223 kB)

Överlåtelse

Överlåtelseansökan förlängning för egen del, används vid uppsägning två kontraktinnehavare (PDF-dokument, 223 kB)

Överlåtelse ansökan till närstående, används vid uppsägning när det är en kontraktsinnehavare eller dödsbo (PDF-dokument, 223 kB)

Trivselregler

Trivsel och brandregler.pdf

Broschyrer

Hemförsäkring via Länsförsäkringar (PDF-dokument, 150 kB)

Stambytesbroschyr (PDF-dokument, 7 MB)

Prislista tillval

Prislista tillval (PDF-dokument, 47 kB)

Städbesiktning checklista

Checklista_städbesiktning.pdf