Hoppa till innehåll

Uthyrningspolicy

Regler kring hur vi hyr ut parkeringar.

Kortfattat

 • Du hittar alla lediga parkeringsplatser på vår webbsida.
 • Du ansöker om en parkeringsplats på vår webbsida.
 • Du måste vara 18 år för att få hyra parkeringsplats.
 • Vi gör en kreditupplysning på dig.
 • Intresseanmäld som bor hos MKB i bostadsområdet där garaget finns har förtur.
 • Priset på webbplatsen gäller om du är kund hos MKB (står på kontraktet) och bor i samma område som bilplatsen finns i.
 • Om du inte är boende kund hos oss, eller är boende kund i ett annat område, betalar du moms på parkeringsplatshyran. Momsen är 25% och läggs på det priset du ser på webbplatsen.

Uthyrningspolicyn

Annonsering

MKB Fastighets AB annonserar lediga bil, MC och mopedplatser på Internet. Där ges information om det antal uppsagda parkeringsplatser som finns i de olika områdena. Alla ansökningar sker via MKB:s hemsida där den sökande anmäler sitt intresse för en parkeringsplats.

Ansökan

För att söka en parkeringsplats hos MKB måste den sökande skapa en ansökan på MKB:s hemsida. Söktid räknas från det datum då intresseanmälan på den specifika bilplatsen har registrerats. Om den sökande inte använt systemet under sex månader kommer ansökan att raderas. Innan så sker kommer den sökande att via e-post informeras om detta. Efter det att en kund tilldelats bilplats nollställs söktiden.

Intresseanmälan

Intresseanmälan görs på MKB:s hemsida där lediga parkeringsplats presenteras. Resultatet av intresseanmälan informeras via email samt på kundens ”Min sida”. Intresseanmälan måste förnyas efter 3 månader.

MKB:s krav på nya kunder

För att teckna hyresavtal krävs att man fyllt 18 år. Kreditupplysning tas innan sökande erbjuds parkeringsplats. Såväl interna som externa kunder skall uppfylla kravet om godtagbar inkomst i förhållande till hyra, sakna hyresskulder och väsentliga betalningsanmärkningar.

Urval

Intresseanmälningarna för en specifik parkeringsplats erbjuds enligt följande rangordning. I samtliga grupper är det den sammanlagda söktiden som är avgörande.

 1. Intern kund med ett aktuellt bostadsavtal i ett område, direkt anslutet till garage eller p-plats.
 2. Interna kunder som har ett aktuellt bostadsavtal hos MKB, moms 25% tillkommer om du inte bor i området där bilplatsen finns.
 3. Övriga kunder, moms 25% tillkommer.

Undantag

Bilplatser och parkeringar i vissa områden hyrs ut endast till boende hos MKB på området, det är husvärden alternativt upphandlad part som ansvarar för uthyrning där.

 • Garage på Jespersgatan 4, Seved.
 • Garage på Herrgården.
 • Garage i nyproduktion (färdigställt från och med 2015) hyrs ut av upphandlad part - P-Malmö.
 • Köpenhamnsvägen 4-6
 • Kronborgsvägen 8
 • Edward Lindahlsgatan 19
 • Carl Hillsgatan 6
 • Törnskärgatan 5
 • Korsörvägen 11
 • Korsörvägen 21
 • Korsörvägen 7