Hoppa till innehåll

Sök så här

Alla MKBs nyproducerade lägenheter förmedlas av Boplats Syd. Du måste

  • registrera dig hos Boplats Syd
  • betala årsavgiften till Boplats Syd
  • anmäla intresse på de lediga lägenheter du vill ha
    Nyproducerade lägenheter ligger ute för intresseanmälan i minst två veckor. Du kan söka upp till 10 stycken lägenheter i nyproduktion utöver 5 i befintligt bestånd.

När lägenheten stängs för intresseanmälan rangordnar Boplats Syd de sökande efter kötid.

1 Intresseanmälan

Du hittar kommande och aktuella projekt på Boplats Syds hemsida under fliken "Nyproduktion".

Klicka på knappen som heter "Håll mig underrättad om detta projekt" längst ner på projektsidan. Då får du mail när lägenheterna publiceras för intresseanmälan.

2 Uthyrning

Uthyrningen startar ungefär 6 månader innan inflyttning. Lägenheterna publiceras i 10 dagar på Boplats Syds hemsida.

Anmäl dig för lägenheter som passar dina önskemål, max 10 intresseanmälningar per projekt.

3 Visning/infoträff

När publiceringstiden är slut rangordnar Boplats syd de sökande efter tiden de varit registrerade på Boplats syd.

De med längst kötid får erbjudande om visning eller infoträff.

Visning sker alltid i en visningslägenhet, i de fall vi inte har en visningslägenhet färdigställd erbjuder vi informationsträffar.

Senast klockan 23:30 måste du ha tackat ja till lägenheten. Om du tackar ja är detta bindande. Tackar du nej blir det en varning hos Boplats Syd.

4 Tilldelning

Följ din aktuella köplats på "Min sida" på Boplats syd.

Lägenheterna fördelas efter kötid eller boendetid och erbjuds enligt MKBs uthyrningspolicy.

Du kan tacka ja till flera lägenheter inom projektet.

Ansvarig uthyrare kontaktar personen på första plats för att gå vidare i tilldelningsprocessen.

5 Kreditkontroll

MKB gör en kreditkontroll av din inkomst. Inkomstintyg ska vara uppladdade på "Min sida" hos Boplats Syd för att du ska kunna bli inbjuden till visning.Vid kreditkontroll kontrollerar vi även boendereferenser och gör en personupplysning. Det tar ett par dagar.

6 Kontraktsskrivning

När kreditkontrollen är godkänd är det dags för kontraktsteckning.

Ansvarig uthyrare kontaktar den blivande hyresgästen och bokar in en tid.

Vid interna omflyttningar sägs nuvarande lägenhet upp i samband med ny kontraktsteckning.

Under kontraktsskrivningen går ansvarig uthyrare igenom hyresavtalet i sin helhet, eventuella bilagor, ritningar och andra dokument som är aktuella för det specifika projektet.

Inflyttningsdatum är alltid 1:a eller 16:e i månaden.

7 Förhandsvisning

Inom nyproduktion har MKB som ambition att erbjuda förhandsvisning av lägenhet man skrivit avtal på. Eventuell förhandsvisning sker ca 3-4 veckor innan avtalat inflyttningsdatum. Under förhandsvisningen erbjuds möjlighet att se sin blivande lägenhet och samtidigt ta mått och bilder.

8 Nyckelutlämning, hisstid & inflyttning

För att få nycklarna måste du:

  • betala första hyran
  • ha giltig hemförsäkring för lägenheten

Hemförsäkringen ska börja gälla från den dagen man kvitterar ut sina nycklar.

Eftersom många personer flyttar in samtidigt delar vi upp inflyttningen och ger hisstider. Hisstiderna är reserverade tider att använda hissen, oftast delar man hisstiden tillsammans med en granne i huset.

Hisstiderna är reserverade i ca 2-3 timmar och varar fram till en utsatt tidpunkt på dagen. Efter den utsatta tidpunkten är det fritt för alla att använda hissen.