Hoppa till innehåll

Nyckel nyproduktion

När du kommer till nyckelutlämningen tar någon av våra uthyrare emot dig.

Du behöver:

  1. visa din legitimation
  2. ha med intyg på din hemförsäkring
  3. kunna visa att hyran för din nya lägenhet är betald

Kom i tid till nyckelutlämningen

Det är många som ska hämta sina nycklar och flyttar in samtidigt. Därför är det viktigt att du kommer på din inbokade tid. Nyckelutlämningen sker oftas i fastighetens visningslägenhet eller i någon lokal i huset.

Rundvisning och test av nycklar och taggar

Du visas runt i fastigheten och får bland annat se miljörummet, förrådet, eventuell tvättstuga och garaget om sådant finns.

Vi provar så att alla taggar och nycklar fungerar till olika allmänna utrymmen, till ditt postfack och till din lägenhet.

Koll i lägenheten

I din lägenhet följer vi en checklista för att kontrollera så att allt fungerar som det ska i lägenheten och att den är ordentligt städad. Checklistan undertecknas sedan av dig och MKB. Upptäcks några brister och fel noteras dessa och uthyraren tar kontakt med husvärd och/eller entreprenör för att åtgärda felen så snart som möjligt.

Reserverad tid för inflyttning

Runt en månad innan inflyttning får du en reserverad hisstid via mail då du och en granne kan flytta in. Tänk på denna om du ska boka flyttbil.