Hoppa till innehåll

Augustenborg

Det centralt placerade området Ekostaden Augustenborg präglas av 50-talsarkitektur, lummig grönska, närhet till centrum, små dammar och kanaler som vattenfylls vid regn.

Det bästa med att bo i Augustenborg, enligt de som bor där, är den fina grannsämjan, de härliga grönområdena och dammarna!

I Ekostaden Augustenborg bor du i en grön och världskänd stadsdel. Hit lockas besökare från hela världen för att lära sig om hur ett område kan omvandlas till en ekostad. I området finns ett fint torg med eko-karaktär, blandat föreningsliv och ett aktivt seniorboende för dig över 55 år.

Här läser du mer om Ekostaden Augustenborg och vad som är aktuellt i området!

MKB:s första bostadsområde

Augustenborg är MKB:s första bostadsområde och byggdes 1948–1952 och är med sina dryga 1 900 lägenheter fortfarande vårt största område. Området är ett tidigt exempel på ”grannskapsplanering” enligt det svenska folkhemsbyggandet som präglades av småskalig enkelhet och med grannskapstanken som centrala begrepp. När området byggdes var det toppmodernt och lockade till sig stadsplanerare från när och fjärran som sökte goda stadsplaneringsexempel. Lägenheterna ansågs på den tiden vara rymliga och moderna. Inom området fanns allting de boende behövde så som skola, förskola, centralt tvätteri, koleldat fjärrvärmeverk, biograf, egen brandkår, affärer, fotbollsplaner, teater med mera. Augustenborg var även en inspiration och föregångsexempel till 60-talets miljonprogramområden och ansågs vara en symbol för hur det nya moderna Sverige skulle byggas upp efter kriget.

Omvandlingen till Ekostad

I takt med att tiderna förändrades minskade området i popularitet. I området brottades man med sociala och ekonomiska problem, underhållet blev eftersatt och området led av svår översvämningsproblematik. 1998 blev startskottet för en upprustning och förnyelse av området. Målet var att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde och det var på den vägen som Ekostaden Augustenborg föddes.

Hitta hit