Hoppa till innehåll

Johanneslust

I närheten av Bulltoftafältet och sköna Beijers park finns Bergskristallen, vårt pittoreska och lugna radhusområde som byggdes till bomässan 1986. Just nu ser vi över möjligheterna att bygga ett nytt bostadsområde på den stora obebyggda tomten som ligger längs med Genarpsgatan.

Den spännande arkitekturen med långa snedtak och ljusa färger känns nog lika fräsch än i dag.

Bilfria gångvägar, gröna omgivningar och god grannsämja skapar en trygg och behaglig miljö.

Vi planerar att bygga nya hus i Johanneslust

Inom kvarteret Heliotropen som idag står obebyggt, planerar MKB att bygga flerfamiljshus och radhus. Inom området kommer det att finnas grönskande gårdar, ett långsträckt parkstråk och ett internt gatunät som skapar en trygg miljö. Parkering ska erbjudas i ett fristående parkeringshus på den intilliggande tomten.

I den närliggande fastigheten som idag tillhör Lifra kommer det om några år att finnas lokaler för olika typer av verksamhet.

Det befintliga kontorshuset vid Johanneslustgatan kommer att restaureras varsamt för att bevara dess värdefulla byggnadshistoria. Även omgivande planteringar är skyddade och ska om möjligt återskapas.

Hitta hit

Finns i området

  • Lekplats
  • Förskola