Hoppa till innehåll

Dammfri

Dammfri, som är beläget mellan Mellanheden och Kronborg, är en lugn stadsdel mitt i en attraktiv del av Malmö. Trots att området ligger mellan flera vältrafikerade vägar är det betydligt stillsammare på de mindre genomfartsvägarna som korsar Dammfri.

Bostäder

Våra tegelklädda tre- och fyravåningshus är byggda under början av 1950-talet. Många av lägenheterna har balkonger som vetter mot de gemensamma innergårdarna. Våra lägenheter i Dammfri är allt från små ettor till stora etagelägenheter.

Flera tidstypiska detaljer finns bevarade på husen, som vinklade balkonger, dekorativa fönster, burspråk och entrédörrar i originalutförande. På många av innergårdarna finns lekplatser och sittbänkar, samt gott om gräsmattor, träd och buskar.

Stadsvillor och seniorboende

I kvarteret Dammfri 2, mellan Köpenhamnsvägen och Korsörvägen, ligger våra ljusa och nybyggda så kallade stadsvillor. I hörnet Köpenhamnsvägen/Mariedalsvägen finns vårt seniorboende. Huset tilldelades Malmö stads stadsbyggnadspris 1984, för värdefullt tillskott i stadsmiljön.

Området

I Dammfri är det tryggt att röra sig och cykla. I området finns några mindre servicebutiker och längs de större gatorna runt området finns det gott om service i form av restauranger och butiker.

Historia

Våra hus i Dammfri har byggts mellan 1951 och 1953, samt i början av 1980-talet och 2000-talet.Arkitekter är bland andra Gunnar Lindman, Gabriel Winge, Nils Einar Eriksson, Erik Ragndal , Edvin Engström samt Sten Samuelsson och Bertil Öhrström, Sweco FFNS Arkitekter.

Hitta hit

Finns i området

  • Förskola
  • Lekplats