VD har ordet

 • VD-ordet, Årsredovisning 2017: Omfattande nyproduktion, strategiska förvärv och trygghetssatsningar utvecklar Malmö

  Rekordhög nyproduktion, markförvärv som skapar kapacitet för framtiden, omfattande sociala investeringar och minskad klimatpåverkan visar att MKB vill vara med och driva stadens utveckling.

 • "Vi jobbar för att trycka ned hyrorna"

  MKBs VD Terje Johansson är intervjuad i DN. I en artikelserie har tidningen skrivit om hyresrätten och hyresmarknaden.

 • Fastighetsnytt sommarpodd

  Fastighetsnytt Sommarpodd gästas av Terje Johansson, vd för MKB Fastighets AB, som berättar som sin bakgrund och sitt engagemang i fastighetsbranschen.

 • VD-ordet, Årsredovisning 2016: Rekordhög nybyggnation och nöjda kunder bidrar till att bygga framtidens Malmö

  Inflyttningen till Malmö är omfattande och bedöms fortsätta de närmaste åren. Efterfrågan på bostäder är mycket hög och under 2016 har vi därför lagt mycket resurser på produktion av nya bostäder, på kort och lång sikt.

 • Boendet är en viktig nyckel till integration

  Vi måste tänka hel­heten bostäder–arbete–skola. Det är tre viktiga faktorer för en god integration i det svenska samhället. Vi har kartlagt olika initiativ för att förbättra etableringen i Sverige och presenterar ett antal goda exempel, skriver vd:arna Mariette Hilmersson, Terje Johansson och Anders…

 • Fastighetsradion

  Terje Johansson deltar i Fastighetsradion där han pratar om Malmö i allmänhet och MKB:s roll i synnerhet.

 • "Lagen om eget boende fungerar inte"

  I en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet, 2016-09-06, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad, tillsammans med MKB Fastighets AB och fem andra fastighetsbolag, om lagen om eget boende. "Vi kan se grundtanken med systemet med eget boende. Det är rimligt att männi­skor får så stor makt över…

 • Ingenting är omöjligt i Malmö

  Medan Malmö är en stad med utmaningar att lösa finns det ett enormt driv i staden. – Det är ett enormt självförtroende i Malmö och det som hade upplevts som omöjligt på andra ställen upplever vi som lite svårt här, menar vår vd Terje Johansson i en artikel i tidningen Fastighetsnytt.

 • Inför kommunala frizoner för byggande

  I en debattartikel i Dagens Samhälle den 31 maj 2016 lämnar MKB:s vd Terje Johansson två förslag som borde prövas för att ytterligare stärka förutsättningarna för ökad byggtakt. Förslagen handlar om att dels förändra LOU tillfälligt eller permanent, dels införa frizoner för att öka byggandet i…

 • VD-ord, Årsredovisning 2015: Hög nyproduktion, nöjda kunder och stark värdetillväxt

  2015 var ett intensivt år, för både MKB och staden vi verkar i. I takt med att allt fler människor sökte sig till Sverige och Malmö, med reviderade befolkningsprognoser som följd, blev vårt uppdrag ännu mer angeläget: att bygga, utveckla och förvalta boende för alla som vill bo i Malmö.

 • Det behövs ett tekniksprång i Skåne

  I Skånska Dagbladet den 15 mars 2015 skriver Terje Johansson tillsammans med Björn O. Nilsson (vd IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademienen), Håkan Sörman (vd Sveriges Kommuner och Landsting), Jonas Rastad (regiondirektör, Region Skåne) en debattartikel om Tekniksprångets betydelse för Skåne.

 • God förvaltning och hög nyproduktion i fokus

  Malmö, Februari 2015 Under 2014 var nyproduktionen i fokus. MKB färdigställde fler lägenheter än på länge och startade flera nya projekt, bland annat Limhamns läge som kommer att ge 290 nya lägenheter och är det största projektet sedan mitten av 1970-talet.

 • Stora möjligheter för Malmös bostadsmarknad

  Det är spännande tider i bostads- och fastighetsbranschen och för mig är det en stor förmån att få arbeta i en för samhället så viktig bransch med så stora utmaningar. Frågan om bostäder står av naturliga skäl högt upp i det offentliga samtalet. Ytterst handlar det om välfärd. Fler bostäder ökar välfärden…

 • Ännu ett starkt resultat möjliggör fortsatt hög underhållsnivå, februari 2014

  Basen för vår verksamhet är det befintliga beståndet och vår främsta uppgift är alltid att ta hand om våra nuvarande hyresgäster. Åldersstrukturen i MKB:s bestånd präglas av en hög andel fastigheter byggda under 1960- och 1970-talet. Därför har bolaget under ett antal år valt att öka underhållsvolymen…

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

11 positiva röster och 34 negativa röster.

Dela den här sidan:

 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google+