Socialt ansvarstagande

Den sociala hållbarheten är viktig för att Malmö ska vara en attraktiv stad. Trygghet och trivsel för kunderna är centralt för MKB. Andra prioriterade områden är sysselsättning och skola.

MKB har en lång historia av att ta samhällsansvar och göra sociala investeringar. Det är en naturlig del av MKB:s sätt att förvalta bostäder. Hållbarhetsarbetet är en del av verksamheten, och genom att underhåll och förvaltning går hand i hand med sociala hållbarhetsfrågor skapas ett helhetsperspektiv som alla vinner på. Attraktiviteten och fastighetsvärdet ökar. Det är lönsamt att vara socialt hållbar.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+