Hoppa till innehåll

Social hållbarhet

MKB har en lång historia av samhällsansvar och sociala investeringar. Det är en naturlig del i hur vi förvaltar våra bostäder. Genom att underhåll och övrig förvaltning går hand i hand med sociala hållbarhetsfrågor skapas ett helhetsperspektiv som genomsyrar hela organisationen.

Det är lönsamt att ta socialt ansvar då bolagets attraktivitet och fastighetsvärde ökar på lång sikt. Vårt fokus ligger på tre områden: skola, trygghet och sysselsättning.

Sammantaget handlar det om sociala investeringar som skapar affärsnytta för MKB och positiva mervärde för våra kunder och för Malmös utveckling.

Kokboken för social hållbarhet

Fylld med goda exempel och inspration! Läs Kokboken (PDF-dokument, 18,2 MB).

För Malmö framåt

Tillsammans med föreningar, boende och andra aktörer för vi Malmö framåt. Läs hela tidningen För Malmö framåt (PDF-dokument, 6 MB) med inspirerande projekt, intervjuer och människomöten. Läs

Rättelse: Samarbetet med Rosengårdsskolan startades upp av MKB men drivs sedan 2020 av Stiftelsen Momentum Malmö som bildats gemensamt av MKB och fastighetsbolaget Trianon. Detta framgår inte i reportaget på sidan 8 i den tryckta tidningen, men är justerat i pdf:en.

Du hittar fler projekt på formalmoframat.se

Skola

Förutsättningen för ett bra liv är en bra skolgång. MKB vill bidra till att fler barn i Malmö ska få en bra start i livet.

Trygghet

MKB arbetar på många olika sätt med att öka tryggheten i våra bostadsområden. Det görs genom allt ifrån bättre belysning och nattvandring till långsiktiga samarbeten med olika organisationer.

Sysselsättning

Att öka sysselsättningen och minska utanförskapet är en viktig del i att bygga en stad.

Tidigare projekt

Säg hej till din granne för ökad trygghet och grannsämja är ett exempel på tidigare genomförda projekt.

Nurgül Iljas Eminovska

Chef sociala projekt

Kontaktuppgifter

Telefon: 040 - 31 33 05
Telefon: 0720 - 66 90 97
Nurgul.Eminovska@mkbfastighet.se