Hoppa till innehåll

Vårt mål är ett bättre Malmö

Varje dag arbetar vi för ett bättre Malmö. Med ökat fokus på vår hållbarhet, våra kunder och våra medarbetare jobbar vi intensivt vidare för att utveckla en starkare bostadsmarknad i Malmö som är tillgänglig och bygger staden ännu mer attraktiv. Våra insatser ska bidra till trygghet och ett boende till rimlig kostnad.

Våra tre strategiska mål 2030

MKBs långsiktiga mål för bolaget tar sikte på 2030. Målen med tillhörande strategier innebär en ökad fokusering på hållbarhet, våra kunder samt bolagets medarbetare. MKB strävar efter att verkligen bidra till att Malmö blir en bättre stad att leva och verka i. Var och ett av de tre strategiska målen i sin tur delas in i två strategier vardera med tillhörande mål (se nedan).

Dokument & blanketter