Hoppa till innehåll

Vi är ett HBTQ-certifierat bolag

MKB ska erbjuda bostäder till alla som vill bo i Malmö. Vi vill vara inkluderande och passionerade medarbetare. Som ett led i detta arbete valde vi att HBTQ-certifiera oss med RFSL. Vi blev under årsskiftet 2016/2017 det första HBTQ-certifierade bostadsbolaget i Sverige.

hbtq-cert--1674163299-rszww278-90.pngCertifieringen ställer krav på fortsatt arbete som följs upp av RFSL.

Utbildningen

All personal på MKB gick under 2016 en 20 timmar lång utbildning fördelat på 5 dagar. Utbildningen behandlade normkritik, diskrimineringsgrunder och HBTQ-historia och kunskap om HBTQ-personers livsvillkor. Utbildningen har gett:

  • ökad kunskap om hbtq.
  • ett förändringsarbete internt och externt.

Så här jobbar vi

Vi arbetar brett med frågor kring inkludering, mångfald och aktivt motverkande av diskriminering när det gäller alla diskrimineringsgrunder. Flera medarbetare är delaktiga i planering och genomförande av planer och åtgärder. Från HBTQ-utbildningen fick vi med oss en handlingsplan där alla medarbetare bidragit med innehåll och i den kan vi hitta att vi ska eller har:

  • En interaktiv utbildning så att all personal ska ha kunskap om hbtq och hbtq-kompetent bemötande.
  • Göra en nollmätning av de bilder vi använder oss av.
  • Träffa alla rekryteringsbolag vi upphandlat och utbilda dem i hur vi vill att de agerar.

Använda de forum vi har

I arbetet för en inkluderande arbetsplats och för att vara en inkluderande hyresvärd så vill vi att nya kunskaper tas med in i befintliga strukturer som fungerar bra. Det betyder bland annat att vi:

  • Ser över miljön ur ett diskrimineringsperspektiv när vi gör arbetsmiljörond.
  • Diskuterar frågor kring inkludering och diskriminering på lokala arbetsmiljömöten.
  • Gör aktiva bild- och ordval i varje situation där vi ska använda bild och text.