Hoppa till innehåll

Efter att Hyresmarknadskommittén, som består av ledamöter från Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta, tagit hjälp av en opartisk ordförande är nu hyrorna klara.

Hyresgästföreningen och MKB är nu överens om en tvåårig uppgörelse som innebär en hyreshöjning med 5,7 procent från 1 februari 2024. Hyreshöjningen för 2025 blir 4,5 procent från 1 januari 2025.

Hyreshöjningen för 2024 innebär att en genomsnittlig trea på 70 kvadratmeter blir cirka 490 kronor dyrare per månad från 1 februari.

Vi är medvetna om hur tufft detta blir för många. Men vi har samtidigt ett ansvar för att se till att MKB förblir stabilt.

Årets hyreshöjning täcker knappt hälften av våra budgeterade kostnadsökningar på 300 miljoner kronor i år. Det handlar främst om ökade räntekostnader samt stora taxehöjningar och/eller ökade kostnader för bland annat el, vatten och avfall. Dessutom lider vi fortfarande av E.ONs kraftiga höjning av fjärrvärmetaxan från föregående år.

Vi kommer fortsätta vårt arbete för att minska våra egna kostnader.

Årets hyreshöjning på 5,7 procent från och med 1 februari innebär hyreshöjning för helåret 2024 som en höjning på knappt 5,3 procent från 1 januari.

Frågor & svar

Varför blir årets hyreshöjning så hög?

Det beror på kostnadsökningar, främst ökade räntekostnader samt stora taxehöjningar och/eller ökade kostnader för bland annat el, vatten och avfall. Dessutom lider vi fortfarande av E.ONs kraftiga höjning av fjärrvärmetaxan från föregående år. Årets hyreshöjning täcker knappt hälften av MKBs budgeterade kostnadsökningar på 300 miljoner kronor i år.

Varför tar inte MKB ansvar?

Vi tar ansvar. Förra året hade vi också stora kostnadsökningar. Då täckte hyreshöjningen en tredjedel av våra kostnadsökningar, resten av kostnaderna tog vi själva. I år täcker hyreshöjningen knappt hälften av våra budgeterade kostnadsökningar. Vi tar ansvar men kan inte riskera MKBs uppdrag som långsiktig hyresvärd.

Varför måste MKB gå med vinst?

MKB behöver gå med vinst för att ha egna pengar i kassan. Pengarna använder vi bland annat till att underhålla befintliga hus samt att bygga nya. Utan egna pengar hade vi behövt låna mer, vilket är dyrt.

Varför får MKBs hyresgäster en högre hyreshöjning än många som bor hos privata hyresvärdar?

Årets hyror för MKB har satts av Hyresmarknadskommittén och en opartisk ordförande. Vi lyckades inte komma överens med den lokala hyresgästföreningen.

Årets hyreshöjning på 5,7 procent från och med 1 februari innebär samma hyreshöjning för helåret 2024 som en hyreshöjning på 5,3 procent från 1 januari, som många av de privata hyresvärdarna höjer med.

Blir hyreshöjningen retroaktiv?

Ja, den gäller från och med 1 februari.

När ska jag betala den nya hyran?

På hyresavin som kommer för mars månads hyra.

Vad händer med hyrorna för garage och parkering?

Där höjs hyrorna årligen med 2,5 procent (oavsett hyresförhandlingen) den 1 januari.

Hur påverkas kunder som har individuell mätning på vatten?

Det är ingen prishöjning. Kunderna betalar som tidigare, 75 kronor/kubikmeter, alltså ingen förändring.