Hoppa till innehåll

Pedagogiskt material

När du skapar tillsammans med barn och elever är grundfrågan: Hur ser framtidens hem ut?
Ni väljer själva hur ni vill svara, genom texter, teckningar, modeller, musik, filmer, foton – låt valmöjligheterna hjälpa eleverna i ett kreativt utforskande av framtidens hem!

Glöm inte att dokumentera er arbetsprocess. Det finns ett stort värde även för MKB att få ta del av denna. Om denna dokumentation inte kan införlivas i ert mässbidrag så bifoga gärna valda delar ur den.

Framtidens hem handlar om vardagsperspektiv. I hemmet är vi en stor del av livet. Hemmet borde vara platsen där vi vilar, umgås, äter, sover, har skydd och trygghet.

Framtidens hem handlar om närområdeskunskap och en chans för varje elev att utforska sitt eget hem, sin egen närmiljö och använda sina upptäckter för att våga fantisera om framtiden.

Att arbeta med framtidens hem handlar bland annat om språkutveckling. Tack vare vardagsperspektivet innehåller uppdraget en stor potential för att undersöka och förstå viktiga begrepp både i svenska och eventuellt annat modersmål. Begrepp som konkretiseras i terminens arbete.

Bomässan ger också en chans för oss vuxna, både på MKB och i de pedagogiska institutionerna, att bygga ihop stadens sociala/mentala karta för eleverna. Nu kan eleverna besöka, undersöka och uppleva kvarter eller platser som de annars inte använder.

  • Vem finns i ett hem? Vardagsrelationer, familj, trygghet och andra känslor
  • Vad behövs i ett hem? Hur tillgodoses våra behov? Tekniska lösningar i lägenhet och fastighet, vem tar hand om huset, vem bestämmer
  • Vad omger ett hem? Husets arkitektur, närområdet, grannar
  • Vilka yrken behövs runt ett hem? Vad gör en arkitekt, vilka yrken finns i ett byggföretag? Vad gör en husvärd eller vaktmästare?
  • Framtidens Malmö? Befolkning, vardagsliv, verksamheter, koppling till Skåne och Danmark
  • Om klimatet förändras – hur kan våra hem förändras i framtiden?
  • Drömhem, fantisera om det bästa hemmet för dig
  • Kan hemmen i litteraturen och filmens värld säga oss något om framtidens boende?

Bostad/byggnad Bostad/hem

Fastighet, lägenhet Familj

Hiss och trapphus Grannsämja

Andra intressanta begrepp kan vara: Hyresrätt, lägenheter, kommunalt bostadsbolag, fastighetsägare. Bostadskö, rätten till bostad, månadshyra, hyresnivå. Studentlägenheter, seniorlägenheter, kollektivhus, lokaler för service och handel.