Hoppa till innehåll

Årsstämma

MKB Fastighets AB årsstämma 2022 hålls per capsulam med stämmodag den 27 maj 2022.