Hoppa till innehåll

MKB fyller 75 år 2021

2021 fyller MKB Fastighets AB 75 år. Det var den 19 november 1946 som vi bildades, i en efterkrigstid då flera allmännyttiga bostadsbolag bildades runt om i landet.

MKB fyller 75 år

1940-talet

I december 1945 la Bostadssociala utredningen fram grunden för den bostadsförsörjning vi har idag - goda bostäder åt alla. MKB bildades 19 november 1946 och Sture Nyström utsågs till VD. Det första huvudkontoret låg på Mäster Henriksgatan 1 men flyttades 1949 till Disponentgatan 29.

Vid starten förvaltade MKB 616 lägenheter, bland annat i barnrikehusen vid Nobelvägen. 1948 togs det första spadtaget till Augustenborg där det byggdes 1 567 bostäder som stod klara 1952.

1950-talet

Under denna period byggdes flera bostadsområden: Persborg, Lorensborg, Sorgenfri, Mellanheden, Limhamn och Pildammsstaden. Områdena byggdes med öppna barnvänliga uteytor, tvättstugor och fritidslokaler. I varje område fanns fritidsföreningar som arrangerade aktiviteter.

1960-talet

Många människor stod i bostadskö och regeringen beslutade att det skulle byggas 100 000 bostäder per år under 10 år, det så kallade miljonprogrammet. Under denna tid byggde MKB bland annat Segevång, Nydala, Gullviksborg, Kroksbäck och Rosengård.

1970-talet

Under denna period byggde MKB Lindängen, Oxie, Holma, Bellevuegården och Lugnet. Men det gick trögt att hyra ut alla lägenheter.

Helt plötsligt stod flera av de nybyggda bostäderna tomma. De som kunde förverkligade sina drömmar om en egen villa i Malmös kranskommuner. 1975 påbörjades ett samarbete mellan MKB, Malmö stad och Hyresgästföreningen som skulle leda till en bättre bostadsmiljö i miljonprogrammen och få de kvarvarande hyresgästerna att stanna kvar och vårda sitt område.

1980-talet

Arbetet med boendeinflytande och att engagera de boende i området satte än mer fart och 1985 startade idén kring självförvaltning. Hyresgästerna skulle själva vara med och påverka och kunna se resultat av sitt engagemang både i området men också genom en lägre hyra.

Under denna period byggdes Fosiedalsgården och Dammfri och vi sålde Lindängen och delar av Rosengård. Vi genomförde stora ombyggnader i områden som nyligen byggts som Kroksbäck, Persborg, Mellanheden och Gullviksborg. Nu flyttade MKB också sitt huvudkontor till Adlerfelts väg på Rosengård.

1990-talet

Under denna period byggde MKB för bolaget unika satsningar som Bo100 och Potatisåkern. Vi startade arbetsförmedlingen Jobbakuten, företagshus och olika nätverk för att skapa positiva krafter och fler jobb i staden. Vi bildade ett eget bolag för att förse hela alla MKBs fastigheter med bredband.

Ekostaden Augustenborg började skapas i det nu lite nedgångna 50-talesområdet 1998.

2000-talet

Nu vände bostadsmarknaden och bostadsbristen återkom. MKB fick mål att bygga ett visst antal lägenheter per år. Mässan Bo01 som genomfördes 2001 blev mycket omskriven och utbyggnaden av det som idag är en hel stadsdel, Västra hamnen, påbörjades. MKB hade 21 282 lägenheter år 2006, det var 30 procent av hyresmarknaden och gjorde MKB till Malmös ledande bostadsföretag.

2010-talet

Fortsatt präglades Malmö av en stor befolkningstillväxt. Nu påbörjas planer och byggnation på Limhamns läge, Sorgenfri, Kalkbrottet, Gyllins Trädgård, Hyllie och Segevång. Staden vill att MKB ska leverera fler bostäder och projekt skalas upp och blir fler än tidigare och ingår i stadsutvecklingsprojekt med flera inblandade byggherrar.

Tillsammans med 3 andra fastighetsbolag bildar MKB Rosengårds Fastigheter som ska se till att visionen kring Culture Casbah i Rosengård blir verklighet.