Nyproduktion Hyllie Södra

I den södra delen av Hyllie, nära Hyllie station och Emporia, uppför vi ett bostadshus med cirka 140 hyreslägenheter.

Licens:Creative Commons Erkännande Dela lika

Om vårt kvarter och våra lägenheter

Lägenheterna får 1-5 rum och kök och alla har balkong. Det finns en stor innergård med grönska, lekkojor och uteplats med grill.

Om Hyllie

I Hyllie är miljö och hållbarhetsperspektivet viktigt och det ska det vara lätt att göra rätt och leva gott. En väl utbyggd kollektivtrafik, cykelvägar och bilpooler bidrar till en stadsmiljö med mindre buller och en renare luft. Bostäderna inreds med funktionella lösningar för källsortering och matresterna från området omvandlas till biogas. Ekonomiska och sociala dimensioner samverkar också.

Nära grönområden och parker

Hyllie växer där Malmö möter Söderslätt och naturen finns precis runt hörnet. Diagonalt genom området löper Tygelsjöstigen. En gång- och cykelväg som knyter samman Allétorget vid Hyllie allé med det omgivande slättlandskapet. Allétorget ska fungera som en lokal mötesplats för boende i kvarteren längs Hyllie allé. I västra Hyllie kommer ett större rekreationsområde att skapa möjligheter för att jogga, cykla, rida eller bara ta en skön promenad. Den närliggande vattenparken är en vacker och sinnlig park där du kan känna vattnets närvaro på olika sätt. Vattenparkens huvudentré ligger vid Hyllie stationstorg men den kommer att nås från alla håll och vara öppen dygnet runt.

Vårt miljöarbete i nyproduktion

MKBs nyproduktion uppförs med stort fokus på god inomhusmiljö och låg energianvändning. Flera av MKBs nya byggnader har en lägre energianvändning än vad bygglagstiftning kräver. Genom att bygga med fokus på kvalitet säkerställs att byggnaden är energieffektiv över tid. En god inomhusmiljö är viktig för våra kunder. Vi ställer krav på och följer upp inomhusmiljöfrågor som fuktsäkerhet, radon, legionella, akustik, komfort och dagsljus. I utemiljön arbetar vi för att uppnå en hög biologisk mångfald och grönytefaktor som ger genomsläppliga markytor och förhindrar översvämning vid skyfall. Byggmaterial som används ska vara miljögodkända och registrerade i en loggbok.

Bildgalleri

Licens:Creative Commons Erkännande Dela lika

Byggstatus

Andel slutförd 25%

Steg att genomföra

  1. Planering och projektering, påbörjad
  2. Byggnation, ej påbörjad
  3. Inflyttning, ej påbörjad
  4. Klart, ej påbörjad

Fakta om Hyllie Södra

Byggstart:
Sommar 2018
Uthyrning:
Våren 2019
Planerad inflyttning:
2019/2020
Intresseanmälan:

Intresseanmälan kommer att ske via Boplats Syd

Antal lägenheter:
1 RoK 26 stycken
1,5 RoK 6 stycken
2 RoK 25 stycken
3 RoK 63 stycken
4 RoK 16 stycken
5 RoK 6 stycken
Antal lokaler:
2 st
Parkeringar/bilplatser:
Inom området
Balkong/terrass/uteplats:
Balkong till alla
Internet/TV/telefoni:
MKB Net och Connect TV
Husarkitekt:
Panorama
Entreprenör:
BAB Bygg AB

Karta

Karta som visar hur du hittar hit

Adress:

Malmö Sverige