Nyproduktion Seniorbostäder Hyllie

I den södra delen av Hyllie, nära Hyllie station och Emporia, planerar vi att uppföra en seniorboende med 70 lägenheter.

Licens:Creative Commons Erkännande Dela lika

Om vårt kvarter och våra lägenheter

Det blir lägenheter med 2-3 rum och kök samt en etta på 38-70 kvadratmeter med betoning på tvåor. Alla har balkong. Det finns en gård med gemensam uteplats och en gemensam lokal för umgänge.

Om Hyllie

I Hyllie är miljö och hållbarhetsperspektivet viktigt och det ska det vara lätt att göra rätt och leva gott. En väl utbyggd kollektivtrafik, cykelvägar och bilpooler bidrar till en stadsmiljö med mindre buller och en renare luft. Bostäderna inreds med funktionella lösningar för källsortering och matresterna från området omvandlas till biogas. Ekonomiska och sociala dimensioner samverkar också.

Nära grönområden och parker

Hyllie växer där Malmö möter Söderslätt och naturen finns precis runt hörnet. Diagonalt genom området löper Tygelsjöstigen. En gång- och cykelväg som knyter samman Allétorget vid Hyllie allé med det omgivande slättlandskapet. Allétorget ska fungera som en lokal mötesplats för boende i kvarteren längs Hyllie allé. I västra Hyllie kommer ett större rekreationsområde att skapa möjligheter för att jogga, cykla, rida eller bara ta en skön promenad. Den närliggande vattenparken är en vacker och sinnlig park där du kan känna vattnets närvaro på olika sätt. Vattenparkens huvudentré ligger vid Hyllie stationstorg men den kommer att nås från alla håll och vara öppen dygnet runt.

Vårt miljöarbete i nyproduktion

MKBs nyproduktion uppförs med stort fokus på god inomhusmiljö och låg energianvändning. Flera av MKBs nya byggnader har en lägre energianvändning än vad bygglagstiftning kräver. Genom att bygga med fokus på kvalitet säkerställs att byggnaden är energieffektiv över tid. En god inomhusmiljö är viktig för våra kunder. Vi ställer krav på och följer upp inomhusmiljöfrågor som fuktsäkerhet, radon, legionella, akustik, komfort och dagsljus. I utemiljön arbetar vi för att uppnå en hög biologisk mångfald och grönytefaktor som ger genomsläppliga markytor och förhindrar översvämning vid skyfall. Byggmaterial som används ska vara miljögodkända och registrerade i en loggbok.

Bildgalleri

Licens:Creative Commons Erkännande Dela lika

Karta

Karta som visar hur du hittar hit

Adress:

Malmö Sverige

Fakta om Seniorbostäder Hyllie

Byggstart:
Våren 2019
Planerad inflyttning:
November 2019
Intresseanmälan:

Intresseanmälan kommer att ske via Boplats Syd

Antal lokaler:
2 st
Parkeringar/bilplatser:
Inom området
Balkong/terrass/uteplats:
Ja till alla
Internet/TV/telefoni:
MKB Net och Connect TV
Husarkitekt:
Sjögrens Arkitekter
Entreprenör:
BAB Bygg

Byggstatus

Andel slutförd 25%

Steg att genomföra

  1. Inflyttning, avklarad
  2. Byggnation, avklarad
  3. Planering och projektering, påbörjad
  4. Klart, ej påbörjad