Nyproduktion Holma södra

Den södra delen av Holma är under utveckling och det planeras för bostadshus med cirka 550 nya lägenheter och lokaler i bottenplan, radhus, parkeringshus samt en förskola med fyra avdelningar och 80 förskoleplatser.

Licens:Creative Commons Erkännande Dela lika

Detaljplanen visar en bostadsbebyggelse i tre till fem våningar som möjliggör cirka 550 lägenheter. Av dessa är avsikten att cirka 300 stycken ska upplåtas med hyresrätt. Detaljplanen visar också ett parkeringshus, centrumverksamheter och förskola.

Planens genomförande innebär att den södra delen av Pildammsvägen byggs om till stadshuvudgata och att Påskliljegatan byggs om och förlängs österut och kopplar på Pildammsvägen samt att Holmavångsvägen och befintlig bussgata ersätts av en ny gata med gångfartskaraktär. Inom planområdet tillkommer också nya lokalgator. Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.

På vårt områdeskontor i Holma kan du se en översiktsmodell och ta del av planerna för den nya stadsdelen.

Samrådshandlingar finns här

Bildgalleri

Licens:Creative Commons Erkännande Dela lika

Karta

Karta som visar hur du hittar hit

Adress:

Malmö Sverige

Fakta om Holma södra

Byggstart:
2019
Intresseanmälan:

Kommer att ske via Boplats Syd

Byggstatus

Andel slutförd 25%

Steg att genomföra

  1. Inflyttning, avklarad
  2. Byggnation, avklarad
  3. Planering och projektering, påbörjad
  4. Klart, ej påbörjad