Nyproduktion Culture casbah i Rosengård

Culture Casbah är ett stadsutvecklingsprojekt med målet att utveckla och vitalisera området Rosengård till en trygg, eftertraktad och central del av Malmö. Tornet och övriga ny bostadshus innehåller tillsammans cirka 200 nya bostäder och 30 lokaler för affärsverksamhet.

Lundgaard & TranbergBild: Lundgaard & Tranberg Licens:Creative Commons Erkännande Icke kommersiell-inga bearbetningarCulture Casbah, Örtagårdstorget. Digitalt montage.

Tanken är att såväl Tornet som övriga byggnader ska utformas med en blandning av bostäder och lokaler. Den danska arkitektfirman Lundgaard & Tranberg är skaparna bakom projektet som 2013 vann priset ”Best Futura Project” vid MIPIM mässan i Cannes. Projektet prisades för sin utgångspunkt i hållbarhet, mänsklig skala och variation.

Den 6 oktober 2016 höll MKB presskonferens tillsammans med tre privata fastighetsbolag - Balder, Heimstaden och Victoria Park - där bolagen gemensamt presenterade sina planer med Culture Casbah.

För att förverkliga Culture Casbah bildar de fyra bolagen ett nytt bolag, där var och en blir delägare till 25 procent. Bolaget förvärvar 1 650 befintliga MKB-lägenheter i områdena Törnrosen och Örtagård och ska tillsammans bygga minst 200 nya lägenheter, 30 lokaler och Tornet.

Slutlig överenskommelse mellan parterna är planerad att vara klar under oktober månad. Projektet genomförs under förutsättning av Malmö kommunfullmäktiges godkännande. Att persontrafik kan upprättas på Malmöringen med en station vid Rosengård och att planerade byggrätter erhålls är också väsentliga delar för projektets förverkligande.

Pressmeddelande

Bildgalleri

Lundgaard & TranbergBild: Lundgaard & Tranberg Licens:Creative Commons Erkännande Icke kommersiell-inga bearbetningarCulture casbah, Västra Kattarpsvägen, digitalt montage.

Kontakt lägenhet

Press & media

Margaretha Söderström, Kommunikationschef

Telefon:

040 - 31 33 55

070 - 188 33 55

E-post:

Besöksadress:

Press & media

Södra förstadsgatan 47

211 43 Malmö

Byggstatus

Andel slutförd 25%

Steg att genomföra

  1. Planering och projektering, påbörjad
  2. Byggnation, ej påbörjad
  3. Inflyttning, ej påbörjad
  4. Klart, ej påbörjad

Fakta om Culture casbah Rosengård: Planerad

Antal lägenheter:
200
Antal lokaler:
30 st
Husarkitekt:
Lundgaard & Tranberg

Karta

Karta som visar hur du hittar hit

Adress:

Malmö Sverige