Hoppa till innehåll

MKB Fastighets AB - Vem är vi?

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 24 600 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Ägare är Malmö stad.
MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning.
MKBs målsättningar är att vara kundernas första val, att våra medarbetare är inkluderande och passionerade, att erbjuda ett hållbart och prisvärt boende samt att ha ekonomisk kraft att utveckla för framtiden. MKBs fastigheter förvaltas med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
MKBs andel av hyresrätter i Malmö är cirka en tredjedel. Av alla bostäder i Malmö har MKB cirka 15 procent.