Hoppa till innehåll

Varför kostar laddplatsen 290 kr mer än en vanlig plats, kunden betalar ju även för elen?

Laddningsmöjligheter är en tjänst som används av den enskilde kunden.
För att inte alla våra kunder ska dela på den kostnad det innebär att installera laddningsmöjligheter, har inköpskostnader för ladd utrustning, dragning av el till ladd punkter, installationskostnader och servicedelats upp på ett sätt som gör att investeringen bekostas av de kunder som använder den.

Investeringen i ladd stolpar är nödvändig ur elsäkerhetsperspektiv.

Stolparna har separata säkringar och vanliga uttag är ej godkända för att ladda bilar varför det kan bli en försäkringsfråga vid fall av brand eller personskador.