Hoppa till innehåll

Hur försörjs MKBs hus med värme och el?

Klimatfrågan är vår högsta prioritet när det gäller hur vi väljer energislag.

Vår energianvändning består av dels uppvärmning/varmvatten och dels fastighetsel (fläktar, belysning, tvättstuga, hiss mm).

Till uppvärmning & varmvatten använder vi till 99% fjärrvärme. Här försöker vi påverka så fjärrvärmeprodukten är så bra som möjligt. Bl a sker det genom att vi köper cirka hälften av vår fjärrvärmeanvändning av produkten ”förnybar fjärrvärme” där produktionen sker via biomassa och avloppsvärmepumpar.

Denna andel är ökande. Senast 2025 skall all fjärrvärme i Malmö bestå av 100% förnybar och återvunnen energi.

Övriga uppvärmningsslag är en liten andel biogas.

Till fastighetsel använder vi 100% vind & sol el.

Vi har i dagsläget en liten men ökande andel produktion av solcellsel och har planer att öka denna kraftigt genom att kommande år montera solceller i vår nyproduktion och vid takunderhållsprojekt.