Hoppa till innehåll

Vad betyder det att lokalen är momsad?

För att kunna dra av momsen på drift- och underhållskostnader som avser en lokal måste lokalen vara momsregistrerad. Är lokalen inte momsad blir hela momsen en kostnad. 

Därför är det viktigt för fastighetsägare att momsregistrera så stor andel av lokalbeståndet som möjligt. En förutsättning är dock att kunden bedriver momspliktig verksamhet i lokalen och är registrerad för moms.

Det finns också lokaler som inte är momsade och kunden som inte har någon momspliktig verksamhet. Då debiterar vi inte moms.