Hoppa till innehåll

Uppsägning av din lokal

Säg upp skriftligt
Säg upp lokalen skriftligt med rekommenderad post för att vara säker på att den kommit fram. Detta ska du göra i god tid oftast 9 månader innan avtalstidens utgång, du kan ha annan tid i ditt kontakt.

I din skriftliga uppsägning ska vissa viktiga punkter finnas med
  • Vem du är
  • Vilken lokal det gäller, adress
  • Ditt avtalsnummer
  • Från vilket datum uppsägningen ska gälla.
  • Underteckning
Visning
När du sagt upp din lokal kan vi behöva visa den för andra som är intresserade av att ta över den. Skulle du vara bortrest eller inte kan närvara behöver du be någon annan att hjälpa till och öppna lokalen för visning under uppsägningstiden.

Besiktning av lokalen

Beställ besiktning i god tid innan du skall flytta ut. Detta gör du genom att kontakta din ​lokalförvaltare​​​. Under besiktningen går en representant från oss igenom lokalen tillsammans med dig och bedömer skicket på lokalen vid utflyttning, jämfört med skicket vid inflyttning.

Flyttstäda
En flyttstädning innebär att lokalen städas mycket noggrant. Har lokalen städats bristfälligt eller inte alls innan du flyttar, riskerar du att bli ersättningsskyldig.

Säg upp abonnemang

  • Försäkring, kontakta ditt försäkringsbolag och avsluta eller flytta försäkringen till den nya adressen. Glöm inte att flytten av försäkringen kan ta ett tag, så kontakta dem i god tid innan du flyttar ut.
  • Adressändring, gör gärna en adressändring till din nya adress i god tid innan du flyttar ut. Tänk på att det tar tid för adressändringen att registreras och börja gälla.
  • Elavtal, om du har eget el abonnemang är det viktigt att du säger upp avtalet så att elbolaget har möjlighet att läsa av din elförbrukning innan nästa kund tar över lokalen. Elbolaget skickar därefter en sluträkning till dig.
  • Telefon/IT/Data, glöm inte att se över data, telefoni och nätverk inför utflyttningen. Ska nuvarande avtal flyttas eller avslutas? Tänk på att avslut eller flytt av abonnemang kan ta ett tag. Se därför över dessa i god tid före flytten.
  • Skyltning och andra trycksaker, om du har ditt företags skyltar eller flaggor uppsatta på fastighetens fasad eller flaggstänger är det viktigt att du plockar ner dessa i samband med flytten.