Hoppa till innehåll

Överlåtelse av Lokal

Är du kund hos oss idag har du möjlighet att överlåta din lokal.

Om du har hyrt lokal hos oss i mer än tre år har du rätt att överlåta din lokal. Det finns ett antal regler att känna till innan du ansöker om att överlåta ditt kontrakt.

  1. Den som hyr en lokal för att helt eller till väsentlig del använda den för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet får överlåta hyresrätten. Verksamheten måste drivas för att erhålla ett ekonomiskt utbyte vilket betyder att verksamhet som är av ideell natur inte kan få tillstånd till överlåtelse. Den som övertar lokalhyresavtalet får inte ändra användningssättet av lokalen efter överlåtelsen. I ansökan om överlåtelse måste ändamålet med uthyrningen preciseras.
  2.  Den nuvarande hyresgästen måste ha hyrt lokalen i minst tre år för att ha rätt till att överlåta den. Är det mindre än tre år måste det finnas synnerliga skäl för att hyresvärden ska godkänna överlåtelsen. Synnerliga skäl kan vara sjukdom, dödsfall eller annan särskild beaktansvärd händelse som gör att näringsverksamheten inte kan fortsätta. Ekonomiska konsekvenser i form av förluster räknas inte enbart som ett synnerligt skäl.
  3.  Det företag som ska ta över hyresavtalet måste uppfylla en kreditprövning och dessutom ha en godkänd affärsplan. Överlåtelsegruppen på MKB Fastighets AB måste godkänna den nya lokalkunden innan överlåtelsen kan ske.

Ansökan
Nuvarande lokalkund ansöker om överlåtelse genom att fylla i denna blankett: ansökan om överlåtelse av lokal.

 Överlåtelsegruppen behandlar alla ansökningar. Det tar cirka tre veckor att få svar.