Hoppa till innehåll

Checklista vid utflyttning

Några saker att  tänka på när du ska lämna din lokal

Visning
När du sagt upp din lokal kan vi behöva visa den för andra som är intresserade av att ta över den. Skulle du vara bortrest eller inte kan närvara behöver du be någon annan att hjälpa till och öppna lokalen för visning under uppsägningstiden.

Besiktning av lokalen
Kontakta din lokalförvaltare för besiktning i god tid innan du skall flytta ut. Under besiktningen går en representant från oss igenom lokalen tillsammans med dig och bedömer skicket på lokalen vid utflyttning, jämfört med skicket vid inflyttning.

Förbered dig

Du kan förbereda dig genom att gå igenom checklistan här intill. Tänk på att lokalen skall återlämnas flyttstädad. En flyttstädning innebär att lokalen städas mycket noggrant. Har lokalen städats bristfälligt eller inte alls innan du flyttar, riskerar du att bli ersättningsskyldig.

Checklista vid utflytt

Checklista för utflytt från lokal