Hoppa till innehåll

Ändra planlösningen i min lokal

Alla ombyggnader, ändringar och kompletteringar som du vill göra i lokalen ska godkännas av MKB.

I vissa fall krävs också godkännande från myndigheter, exempelvis bygglov. Ta kontakt med din ​lokalförvaltare​​​ innan du påbörjar några arbeten.

Enklare förändringar i din lokal, såsom att måla om och byta golv kan du göra. En tumregel är att allt som kan påverka brandsäkerhet, luftkonditionering med mera måste beviljas i förväg av MKB och ibland myndigheter därutöver.