Hoppa till innehåll

Varför betalar jag för varmvattnet i min lägenhet ?

På EU-nivå har det beslutats att energiförbrukning i allt större utsträckning ska kopplas till slutanvändaren.
Den som använder mycket ska också betala mer än den som använder lite.

För mer information Regeringskansliet

Vad kostar det?
I dagsläget ligger 1 000 liter varmvatten på 60 kronor, vilket är samma pris som MKB betalar till leverantören, och det för att även syftet inte är att tjäna på detta.

Hyresgästerna betalar inte för installationskostnaden bara för att vi installerar dessa.

Det man förbrukar betalar man.