Hoppa till innehåll

Nya hyror för 2023

Hur mycket höjs hyran med?
5 procent vilket motsvarar 400 kronor för en trerumslägenhet.

När börjar den nya hyran att gälla?
Höjningen börjar gälla den 1 januari. Du som bor hos oss får därför betala höjningen retroaktivt, det betyder att du betalar höjningen för januari tillsammans med februarihyran. Hur mycket du ska betala står på din hyresavi.

Hur gör jag som har autogiro?
Du behöver se till så att du har rätt summa på ditt konto när hyran ska dras den 31 januari.
Rätt summa står på din hyresavi.

Hur har MKB kommit fram till denna höjning?
MKB förhandlar fram hyreshöjningen tillsammans med Hyresgästföreningen varje år.

Varför blir det en högre höjning än tidigare år?
Kostnader för fjärrvärme, el, vatten, byggmaterial och räntor ökade med 200 miljoner kronor för MKB under 2022. För 2023 beräknas kostnaderna öka ytterligare 14 procent till minst 300 miljoner kronor.

Jag har inte råd med en så stor höjning, vad ska jag göra?
Den som inte kan betala sin hyra kan få hjälp av samhällets stödfunktioner som exempelvis försörjningsstöd. Vårt råd är att du som har svårt att betala hyran alltid ska höra av dig till oss. Hyran är den viktigaste räkningen. Du kan i vissa fall få möjlighet att dela upp den retroaktiva höjningen.

Hur gör jag som flyttar ut i januari eller månadsskiftet?
Du som flyttar ut i månadsskiftet jan/feb eller den 15 januari kommer inte att betala höjningen för januari.