Hoppa till innehåll

Hur räknas normalvärdet för varmvattenförbrukningen fram?

Normalvärdet, det vill säga den mängd varmvatten som en genomsnittlig lägenhet antas förbruka per år, baseras på antalet rum i lägenheten. För en etta antas förbrukningen motsvara 20 m3/år, en tvåa har 30 m3/år, en trea har 40 m3/år och så vidare.

Dessa siffror baseras på genomsnittsförbrukning inom Sverige för olika lägenhetsstorlekar och innebär att normalvärdet är något högre per antal rum i lägenheten i mindre lägenheter jämfört med större. Värdena har tagits fram i dialog med och efter förhandling med Hyresgästföreningen.