Hoppa till innehåll

Får jag ha en pool på uteplats, gräsmatta eller mark som tillhör MKB?

Det är inte tillåtet att ha pool eller liknande på uteplats, gräsmatta eller mark som tillhör MKB och de får inte heller fyllas från MKB:s vattenledningssystem.

I ditt bostadsavtal står följande:
10:7 Hyresgästen eller personer denne svarar för, får inte utanför lägenheten, på mark eller i byggnad förvaltad av MKB, placera pool, studsmatta, rutschbana, gungställning, hoppborg eller liknande. Inte heller får andra anordningar som kan medföra risk för skada eller olycksfall placeras där. Pool får ej heller användas på uteplats eller annan yta i eller till lägenheten och får inte fyllas från MKB:s vattenledningssystem.