Hoppa till innehåll

Är normalvärdet för varmvattenförbukning ett fast värde som gäller för samtliga områden?

Ja, normalvärdena är fasta och lika för alla områden, men olika lägenhetsstorlekar har olika normalvärden, det vill säga olika mängder vatten som ingår i hyran:

En etta har normalvärdet 20 000 liter per år, en tvåa 30 000 liter per år, en trea 40 000 liter per år, en fyra 50 000 liter per år och en femma 60 000 liter per år.

Värdena grundar sig på genomsnittsvärden som även andra allmännyttiga fastighetsbolag använder. MKB har kommit överens med Hyresgästföreningen om dessa normalvärden för olika lägenhetstyper.