Hoppa till innehåll

Vilka olika parkeringsplatser har MKB?

I flera av våra bostadsområden kan du hyra parkering ute eller i garage av oss.

Carport
Carport är en parkeringsplats som är inhägnad av väggar eller nät och tak. Här har du möjlighet att ställa din bil på ett eget, avgränsat område. På en del platser finns även låsbart förråd som bara du har tillgång till. Platserna är inte uppvärmda. Parkeringsplatserna ligger alltid i nära anslutning till våra bostäder.

Kallgarage
En p-plats i kallgarage innebär att du parkerar bilen inomhus i ett garage som saknar uppvärmning. Garaget är låst för alla utom hyresgästerna och du tilldelas ett magnetkort eller nyckel för inpassering. I anslutning till några av platserna finns eluttag för motor- och kupévärmare. I några av våra garage finns även särskilda garageburar där bilen låses in på en inhägnad plats.

MC / Mopedplats

Det finns möjlighet att hyra parkeringsplats för motorcykel och/eller moped i våra garage. Alla garage är låsta och utrustade med låssystem som gör att endast de som hyr plats har tillgång till utrymmet. I vissa fall finns även platser med garagebur, för ytterligare inlåsning av fordonet

Utomhusparkering

Du hyr en p-plats på en av våra parkeringar i bostadsområdet, i nära anslutning till din lägenhet. Parkeringsplatsen är öppen, det vill säga den låses inte under någon tid på dygnet. Våra parkeringar är alltid väl upplysta och bra planerade för att göra det tryggt för dig att förvara bilen där.
Några av p-platserna har tillgång till el för motor- och kupévärmare.

Varmgarage
Du hyr en p-plats i något av våra varmgarage, som alla ligger i anslutning till våra lägenheter. Varmgaraget är uppvärmt året om. Garaget är låst och inpassering sker med hjälp av magnetkort, tagg eller nyckel.
En del p-platser är utrustade med garageburar för ytterligare inlåsning av bilen.

Laddplats
Vi har redan idag ett antal ladd platser på olika håll i Malmö, och möjlighet att installera fler.

Är du intresserad av laddplats?
Hör av dig till ditt närmaste ​områdeskontor​​​ alternativt till info@mkbfastighet.se.