Hoppa till innehåll

Varje träd räknas! Inventering av våra träd

Vad ska hända?
MKB ska plantera 500 nya träd runt om i staden fram till 2022. Vi börjar med att inventera vilka träd som redan finns, hur de mår samt identifiera platser för att komplettera med nya träd som kan växa sig stora på den platsen.

Varför ska vi göra det?
Träden är en del i vårt arbete för att uppnå 2030-målet om hållbara och gröna utemiljöer. Vi ska skapa ett långsiktigt hållbart och fint trädbestånd. Det gynnar våra kunder och förhindrar klimatförändringar. Det gör staden mer attraktiv med fina utemiljöer som kan bidra till trygghet, trivsel och god hälsa.

När ska detta ske?
Med början under våren 2021 och 2022 börjar vi att inventera träden och plantering sker under hösten 2021 och 2022.

Vad är det för typ av träd?
Vi kommer främst plantera träd som kommer bli stora, eftersom de är viktiga för att uppfylla målet. Stora träd ger både svalka under värmeböljor och tar hand om regnvatten vid skyfall samt utgör viktiga livshabitat för den biologiska mångfalden.

Var ska träden planteras?
Träden kommer planteras runt om på alla våra förvaltningsområden i hela Malmö. Den största mängden kommer planteras där vi tror att de gör störst nytta för att motverka värmeböljor och där det i dagsläget finns minst antal träd.