Hoppa till innehåll

Vad i villkoren är det som har ändrats i parkeringsavtalen?

Alla avtal blir tillsvidareavtal. Tidigare har vissa varit tidsbegränsade med olika längd.

Vi kommer också höja priset på alla avtal och berätta att vi har en fast höjning med 2,5% varje år.

Detta gör det tydligare för dig som kund att veta hur höjningen kommer att se framöver.

Tidigare har MKB förhandlat nya avgifter vid olika tillfällen för olika platser och på olika nivåer.