Hoppa till innehåll

Så gör du rent din golvbrunn?

Tänk på att modellen på ny och äldre lägenhet kan variera

Instruktion på hur du gör
 Instruktioner: 

  1. Öppna gallret på din golvbrunn, ibland finns skruvar du behöver skruva upp.

  2. Dra upp koppen och tvätta rent/ rensa från smuts och hår.

  3. Sätt tillbaka koppen och känn så att det klickar till.

  4. Sätt tillbaka gallret och spola med vatten. Är packningen sönder kan du byta insats på samma sätt som videon beskriver.

  Instructions:

  1. Open the grid of the floor drain, sometimes there are screws you need to screw up.

  2. Pull up the cup and wash clean / clear of dirt and hair.

  3. Replace the cup and feel so that it clicks.

  4. Replace grid and rinse with water. If it’s broken, you can replace the insert in the same way as the video describes.